Τεχνική Mulligan

Αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία την δεκαετία του 70 από τον Brian Mulligan και περιλαμβάνει κινητοποίηση αρθρώσεων (manual therapy) σε συνδυασμό με ενεργητική κίνηση.  Η τεχνική του Mulligan σχεδιάστηκε για να αυξήσει το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης και να μειώσει τον πόνο που προκαλείται με την κίνηση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση τραυματισμών και στην εξάλειψη του πόνου μηχανικής αιτιολογίας, συμπεριλαμβάνοντας τον πόνο στον αυχένα, πόνο στη πλάτη, στη μέση και στα άνω και κάτω άκρα. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί για την μείωση της φλεγμονής των ιστών και την αύξηση της λειτουργίας.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης και στην πορεία της θεραπείας ο φυσιοθεραπευτής θα εντοπίσει ένα ή περισσότερα σημεία που μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια κίνησης της άρθρωσης, πόνο που σχετίζεται με την κίνηση ή πόνο που συνδέεται με συγκεκριμένες λειτουργικές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται κινητοποίηση η οποία πρέπει να είναι ανώδυνη. Χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς ολίσθησης των αρθρώσεων (Nags , Snags) ή κινητοποίησης με κίνηση (MWM), ο θεραπευτής θα προσπαθήσει να βρει το σωστό επίπεδο θεραπείας για την πλήρως ανώδυνη και βέλτιστη ποιότητα της κίνησης.

Καθώς πραγματοποιείται η κινητοποίηση, αυξάνεται το εύρος κίνησης και μειώνεται ο πόνος άμεσα. Ο θεραπευτής επαναλαμβάνει την τεχνική μέχρι να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η επιτυχημένη εφαρμογή των τεχνικών αυτών οφείλεται στην διευκόλυνση της κίνησης και στη σωστή επανατοποθέτηση των αρθρώσεων.

Η εφαρμογή taping (αυτοκόλλητη ταινία επίδεσης) έχει σκοπό την διατήρηση αυτής της θέσης μετά το τέλος της θεραπείας. Πολλές κινητοποιήσεις μπορούν να εφαρμοστούν και στο σπίτι με την κατάλληλη εκπαίδευση ως αυτοθεραπεία.