Νευρολογική Αποκατάσταση

Η Φυσικοθεραπεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αποκατάσταση ασθενών που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, τα Απομυελινωτικά Νοσήματα, οι Μυοπάθειες & συναφείς Κινητικές Διαταραχές.

Οι ασθενείς που πάσχουν από τις παραπάνω παθήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι η βάδιση, η έγερση από το κρεβάτι ή την καρέκλα, η σίτιση, η καθημερινή υγιεινή, κ.α.

Συχνά οι θεραπείες αποκατάστασης δεν πραγματοποιούνται με τον απαραίτητο προγραμματισμό ή την εξατομικευμένη διαδικασία που απαιτείται για την εκάστοτε περίπτωση, με αποτέλεσμα ο ασθενής να απογοητεύεται και να μην συνεχίζει τη θεραπεία.

Σκοπός είναι να θέτονται από τον θεραπευτή σε συνεργασία με τον ασθενή ρεαλιστικοί βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι είναι εφικτό να επιτευχθούν στο σύνολο τους μέσα από το πλάνο της θεραπείας.

Ρόλος της φυσικοθεραπείας στις νευρολογικές παθήσεις είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων του ασθενούς αλλά και της επανεκπαίδευσής του μέσα από λειτουργικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στον στόχο, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την επανένταξή του σε κοινωνικές ή εργασιακές δραστηριότητες.

Με συνέπεια στην τήρηση του πλάνου και με διάθεση από την πλευρά του ασθενούς μπορούν να επιτευχθούν στόχοι που ίσως αρχικά φαντάζουν ανέφικτοι, όπως η επαναφορά της ορθής στάσης και κίνησης, η αποκατάσταση της ισορροπίας και η βάδιση.