Μυοσκελετική Αποκατάσταση
Χειροπρακτική

Η μυοσκελετική αποκατάσταση απευθύνεται σε άτομα που υποφέρουν από πρόσφατο ή χρόνιο πόνο λόγω τραυματισμού ή δυσλειτουργίας του νευρομυοσκελετικού συστήματος.

Το πλάνο θεραπείας και αποκατάστασης περιλαμβάνει συνήθως τρία στάδια:

1 . Σε πρώτο στάδιο γίνεται η κλινική εξέταση και αξιολόγηση του προβλήματος, καθώς και των πιθανών παραγόντων που συντελούν στην ακριβή αιτία πρόκλησή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν μηχανικά αίτια, όπως συμπίεση, δυσκαμψία ή και αστάθεια, και προκαλούνται από δριμείς ή επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς, αλλά και πολύ συχνά από σύνδρομα στάσης. Η μέθοδος αξιολόγησης περιλαμβάνει τεχνικές ανάλυσης της κίνησης, της στάσης (Κινητικός Έλεγχος), και της βάδισης (Gait Αnalysis).

2. Αφού ολοκληρωθεί η λεπτομερής αξιολόγηση του ασθενούς, εκπονείται πλάνο θεραπείας και διαχείρισης των συμπτωμάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η θεραπεία είναι διαφορετική για κάθε άτομο και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς καθώς και την ανταπόκρισή του κατά τη διάρκεια της. Στόχος είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων με τη μέθοδο της χειροπρακτικής (Manual Therapy), κατά την οποία ο φυσικοθεραπευτής, με ήπιους χειρισμούς των χεριών του, επαναφέρει τη λειτουργικότητα των αρθρώσεων, των νεύρων, των μυών, των περιτονιών και των τενόντων. Έμφαση δίνεται επίσης στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπεία καθώς και στην εκπαίδευσή του, ώστε να προσαρμόσει τη στάση και την κίνηση του σώματός του σε καθημερινές δραστηριότητες.

3. Στο τελικό στάδιο, και εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της θεραπείας και η αποκατάσταση του ασθενούς, σκοπός είναι η διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων προς αποφυγήν επανεμφάνισης του προβλήματος και των συμπτωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο με την εκπαίδευση του ασθενούς, όπως αναφέρεται παραπάνω, αλλά και με την εφαρμογή προγράμματος θεραπευτικών δραστηριοτήτων, πάντα υπό την επιτήρηση και την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή, με σκοπό την πλήρη επανένταξη του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες και την πρόληψη.