Λεμφική Παροχέτευση

Το λεμφικό σύστημα είναι ένα εκτεταμένο δίκτυο αγγείων και αδένων που επιτελεί τη μεταφορά του λεμφικού υγρού και συνδέεται άμεσα με το κυκλοφορικό σύστημα. Όταν το λεμφικό σύστημα παρουσιάζει δυσλειτουργία τότε το λεμφικό υγρό (υγρό και πρωτεϊνικό φορτίο) δεν μπορεί να απομακρυνθεί φυσιολογικά, με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή του και την πρόκληση οιδήματος στην περιοχή.

Η παθολογική αυτή κατάσταση είναι γνωστή και ως λεμφοίδημα, και χωρίζεται σε πρωτογενές και δευτερογενές. Η πρώτη κατηγορία αφορά δυσμορφίες του λεμφικού συστήματος που οφείλονται σε γενετικούς λόγους, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά δυσλειτουργίες του συστήματος κατόπιν κάποιου τραυματισμού ή χειρουργείου.

Η διαχείριση του λεμφοιδήματος πραγματοποιείται με τη μέθοδο της λεμφικής παροχέτευσης. Η μέθοδος αυτή είναι ουσιαστικά μία τεχνική μάλαξης, που στόχο έχει τη φυσική διέγερση του λεμφικού συστήματος, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία του λεμφικού υγρού και να αποσυμφορήσει μια περιοχή του σώματος.

Οι μαλάξεις γίνονται σε ολόκληρο το σώμα, με έμφαση στα άκρα, την κοιλιακή χώρα και την περιοχή των αδένων. Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας εξαρτώνται από την έκταση και την αξιολόγηση του οιδήματος.