Κινητικός έλεγχος

Ίσως το πιο εκπληκτικό χαρακτηριστικό του κινητικού συστήματος είναι η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι και άλλα ζώα μπορούν να κινηθούν. Μόνο όταν παρατηρούμε τις αδέξιες κινήσεις ενός παιδιού, ή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νευρολογικές διαταραχές, μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες του ελέγχου της κίνησης.

Ο κινητικός έλεγχος αναφέρεται στις λειτουργίες του εγκεφάλου που διέπουν τις θέσεις και τις κινήσεις  του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένας όρος που περιγράφει την ικανότητα του ατόμου να ξεκινήσει και να εκτελέσει μια κίνηση, να αποκτήσει και να αναπτύξει κινητικές δεξιότητες. Είναι η ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Συζητώντας για τον κινητικό έλεγχο, αναφερόμαστε στον έλεγχο της στάσης, της ισορροπίας και της κίνησης του σώματος και των άκρων μέσα στο χώρο και εξαρτάται από την γνωστικότητα του ατόμου, την αντίληψη του περιβάλλοντος και το είδος της δραστηριότητας.  Η σύνθεση πληροφοριών από τους παραπάνω παράγοντες αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του κινητικού ελέγχου.

Ένας τραυματισμός σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος μπορεί να επηρεάσει τον κινητικό έλεγχο. Μία βλάβη στον εγκέφαλο ή μία κάκωση της σπονδυλικής στήλης είναι μια συχνή αιτία, όπως επίσης, σε έναν τραυματισμό των μαλακών μορίων μιας άρθρωσης ή μετά από ένα ενδεχόμενο χειρουργείο μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στον έλεγχο των κινήσεων.  Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάλληλη προσέγγιση απαιτείται για τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο ανάκτησης του κινητικού ελέγχου μέσα από τις αρχές της κινητικής μάθησης.