Κινητικός έλεγχος

Ίσως το πιο εκπληκτικό χαρακτηριστικό του κινητικού συστήματος είναι η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι και άλλα ζώα μπορούν να κινηθούν. Μόνο όταν παρατηρούμε τις αδέξιες κινήσεις ενός παιδιού, ή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νευρολογικές διαταραχές, μπορούμε να κατανοήσουμε τις δυσκολίες του ελέγχου της κίνησης. Ο κινητικός έλεγχος αναφέρεται στις λειτουργίες […]

Κινητική μάθηση

Το ανθρώπινο κινητικό σύστημα έχει την ικανότητα να μαθαίνει κινήσεις μέσα από την πράξη και την εμπειρία. Ο έλεγχος της κίνησης είναι άμεσα συνδεδεμένος με την οργάνωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Η κίνηση παράγεται από το ΚΝΣ και κάθε άτομο έχει μοναδική κινητική συμπεριφορά η οποία ονομάζεται κινητικό πρότυπο. Η κινητική μάθηση περιλαμβάνει την […]

Τι μπορεί να προσφέρει η Φυσιοθεραπεία

Ο Φυσιοθεραπευτής παρέχει υπηρεσίες αποσκοπώντας στην ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης κίνησης και λειτουργικής ικανότητας των ανθρώπων. Μπορεί να βοηθήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, όταν η κίνηση και η λειτουργία απειλούνται από γήρανση, τραυματισμό, ασθένειες, διαταραχές, καταστάσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η Φυσιοθεραπεία βοηθά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη σωματική, […]

MULLIGAN

Αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία την δεκαετία του 70 από τον Brian Mulligan και περιλαμβάνει κινητοποίηση αρθρώσεων (manual therapy) σε συνδυασμό με ενεργητική κίνηση.  Η τεχνική του Mulligan σχεδιάστηκε για να αυξήσει το εύρος κίνησης μιας άρθρωσης και να μειώσει τον πόνο που προκαλείται με την κίνηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση τραυματισμών και στην εξάλειψη […]

Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση P.N.F.

Η Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση ή P.N.F. (από τα αρχικά των λέξεων Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) είναι μια μέθοδος που  χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, την βελτίωση της λειτουργικότητας και την αύξηση της αντοχής και δύναμης των ασθενών που έχουν βλάβη στους ιστούς (π.χ. μύες, τένοντες), βρίσκονται στο στάδιο μετεγχειρητικής αποκατάστασης ή έχουν […]