Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

Το Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας (Iliotibial Band Syndrome), ή απλά το ‘γόνατο του δρομέα’, είναι ένας συχνός τραυματισμός κυρίως υπέρχρησης, ο οποίος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επίπονος, στην εξωτερική πλευρά του γόνατος.