Πόνος στη Μέση: Μύθοι και Πραγματικότητα

Απ’ την στιγμή που κάποιος αναφέρει πως πονά, ο πόνος αυτός είναι 100% πραγματικός και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί φανταστικός ή υπερβολικός. Συνήθως, ο πόνος στην μέση μας προκαλεί μια ανησυχία, ενδεχομένως λόγο της πολυπλοκότητας αλλά και της σημασίας της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ο πόνος στην μέση να συνδέεται […]