Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Αποκατάσταση

Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Αποκατάσταση

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η βλάβη που προκαλείται στα εγκεφαλικά κύτταρα από την έλλειψη οξυγόνου, όταν η παροχή του αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου και μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης αναπηρίας σε ενήλικες του δυτικού κόσμου.