Πρόληψη

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης δεν διασφαλίζει μόνο την γρήγορη ανάρρωση αλλά περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την κατάστασής σας, εκπαιδεύοντάς σας κατάλληλα για να αποτρέψετε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον προλαμβάνοντας τα συμπτώματά σας.

Παρέμβαση

Δεν χρησιμοποιούμε αποκλειστικά μία μέθοδο αποκατάστασης. Η αξιολόγησή μας, καθορίζει ποια είναι η αιτία του προβλήματός σας και διασφαλίζει την κατάλληλη παρέμβαση που απαιτείτε για την ανακούφιση από τον πόνο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αποκατάσταση

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μείωση της συμπτωματολογίας και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Εκτιμούμε τις ατομικές σας ανάγκες παρέχοντας την άριστη προσέγγιση, πάντα προσανατολισμένη στο στόχο, με λειτουργικά προγράμματα δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων.